Queeste is een landelijk opererend multidisciplinair architectenbureau. Gedurende de afgelopen 20 jaar speelt zij steeds vaker een stuwende rol achter ontwikkelingen om de stad beter te maken.

Queeste wordt geleid door de architecten ir. Jeroen Trimbos en ir. Roland Hoekstra. Twee partners met een brede staat van dienst in o.a. binnenstedelijke herontwikkelingsopgaven. Naast architectonische kwaliteit spelen thema’s zoals organisatie, strategie, netwerk, bewonersparticipatie en lokale politiek spelen hierin een belangrijke rol.

Queeste is onder andere winnaar van verschillende tenders en prijzen zoals De Amsterdamse Nieuwbouwprijs voor een woonblok op IJburg, De burgemeester Letschertbrug en ‘t Laar in Tilburg, de Neprom prijs voor de Grote Markt in Groningen en het Nationale Popmuseum in Den Haag.

Queeste heeft als doel het maken van humane architectuur met een sterk gevoel voor de context. Stijl is daarbij een middel en geen doel. Elk project start als begin van een zoektocht. Het resultaat is een portefeuille met een grote diversiteit. Bij elk project wordt een uniek maatpak gecreëerd voor de opdrachtgever en de eindgebruikers passend bij de plek.

Als architecten vinden wij dat de wereld om ons heen niet onopgemerkt aan mensen voorbij mag gaan. Vanuit die opvatting streven wij naar betekenisvolle en expressieve architectuur. Wij zijn gevestigd in een meer dan 100 jaar oud monumentaal pakhuis aan de Looijerstraat in het centrum van Den Haag. Het pakhuis is door ons omgevormd tot een inspirerend laboratorium..