Architecture

Als architecten vinden wij dat onze omgeving en de wereld om ons heen niet onopgemerkt aan mensen voorbij gaan. Wij streven daarom naar betekenisvolle en expressieve architectuur. We vinden architectuur in alledaagse momenten. Ons werk hangt daarom sterk samen met de tijdgeest. Een tijd met een groot tekort aan woningen in het westen van ons land, een ruimtelijke discussie over verdichting en bouwen in weilanden versus krimp, duurzaamheid, vergroenen en klimaat; allemaal elementen die de tijdgeest markeren. Hedendaagse vraagstukken verlangen van de architect een onderzoeker te zijn, en techneut, strateeg of manager. Vakmanschap en kennis zijn ook nodig binnen processen waar niet altijd de visionaire doelen, maar juist pragmatische speerpunten als tijd, kosten, samenwerken en dergelijke een centrale rol spelen. Queeste benadert de vraagstukken vanuit een zo scherp mogelijke interpretatie van de opgave. De zoektocht die hiervoor nodig is, staat, ongeacht het vraagstuk, centraal in elk ontwerpproces, op iedere schaal of voor iedere functie. Queeste levert daarom bij elke opgave unieke werken binnen het speelveld van stoel tot stad.