Burgemeester Letschertbrug, Tilburg

Burgemeester Letschertbrug, Tilburg

In 2009 heeft Queeste architecten de tender gewonnen voor een nieuwe brug over het Wilhelminakanaal in Tilburg. Het ontwerp geeft vorm aan de vraag een bijzondere brug te bouwen in een landschappelijk waardevol gebied. Aandacht voor de ecologische waarde en de betekenis van het landschap zijn dan ook het uitgangspunt geweest voor het ontwerpproces.

De brug bestaat uit een compositie van drie losse brugdelen: een verkeersbrug bestaande uit twee identieke brugdelen en een ecobrug. De brug is bekleed met een zachtgroene beplating van composietpanelen voorzien van een golvende vezelstructuur.

De verkeersbrug ligt op twee rijen kolommen. De ecobrug wordt gedragen door een sierlijk vormgegeven pyloon. De brug maakt nieuwe verbindingen tussen, water, natuur en landschap. Dit is zowel in het omliggende landschap als vanaf de nieuwe brug zichtbaar. Niet de brug staat op de voorgrond, maar de beleving van het landschap.

De brug ondersteunt de uitgesproken ambities die de gemeente Tilburg heeft voor de 21ste eeuw ten aanzien van duurzaamheid, innovatie en het versterken van de landschappelijke kwaliteit. Op 16 mei 2012 is de brug feestelijk geopend en heeft zij de naam Burgemeester Letschertbrug gekregen.