Gabriëlschool, Delft

Door middel van drie ingrepen zijn ruimtelijke, programmatische en klimatologische  aspecten tegelijkertijd opgewaardeerd. De ruimtelijke focus ligt op collectieve plekken als de gang en de aula. 

Op de begane grond ligt de nadruk op het spelen. De grote open ruimte die gecreëerd is kan men openen naar het schoolplein. Lucht en transparantie doorbreken de besloten groepslessen die door een stevige muur van de speelruimte gescheiden zijn. De vormgeving is als een kloostergang die heldere grenzen definieert voor het vrije leven op het speelterrein. 

De basisgedachte van het ontwerp van de verdieping is dat hier de wat oudere leerlingen en de mensen van in en buiten de school elkaar kunnen ontmoeten. Hier is ook een ruimte gemaakt voor de buitenschoolse opvang (BSO). Deze laatste is handig gekoppeld aan de ontmoetingsruimte. Als aanvulling op het interactieve en educatieve karakter van deze verdieping is ook de bibliotheek heringericht; zodanig dat er een betere relatie is ontstaan met de ontmoetingsruimte. Ook hier is op eenzelfde wijze als bij de begane grond het vrij indeelbare oppervlak stevig begrensd door de nieuwe wanden van de omliggende lokalen.

Door middel van de verbouwing hebben we er naar gestreefd de school weer een eigen en herkenbaar karakter te geven. De school heeft hiertoe een facelift gekregen. Vanaf het schoolplein komt men binnen. Zo gaat dat al jaren. Om de toegang tot de school duidelijk te markeren en zodoende het nieuwe karakter voelbaar te krijgen is de gevel in het midden van het gebouw gewijzigd.