Groene motor

Hoe maak je van binnenstedelijk groen een motor voor economische, sociaal-maatschappelijke en andere stedelijke ontwikkelingen? Die vraag stelde InnovatieNetwerk zich in het programma Volkstuinen als ‘groene motor’.

In het door Queeste gemaakte rapport worden de resultaten gepresenteerd van onderzoek dat in samenwerking met bewoners is gedaan naar de gebruiks- en inrichtingsmogelijkheden van het Verversingskanaal en de aangrenzende (groen)zone in Den Haag, onder de werktitel ‘Volkspark van de 21e eeuw’.

Het gebied strekt zich uit tussen het park ‘de Verademing’ en het voormalige Norfolkterrein in Scheveningen. Dit gebied is gelegen langs en midden in een aantal verschillende woonwijken. Het onderscheidt zich op negatieve wijze door ontoegankelijkheid (hekken), ongedefinieerde ruimte, anonieme achterkanten en het ontbreken van samenhang.

Het onderzoek geeft zicht op de mogelijkheden om het gebied te ontwikkelen tot een locatie met een betere ruimtelijke kwaliteit en veel meer betekenis en uitstraling voor de aangrenzende wijken.

Het betreft de verbetering van de openbare ruimte en ruimte waar kansen bestaan voor herontwikkeling van de bestaande context ten behoeve van een samenhangende stedelijke ruimte. Leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit zijn belangrijke kernbegrippen. Daarnaast zal ook de duurzaamheid sterk kunnen worden verbeterd. Hiervoor zal er naast nieuwe ruimtelijke programma’s ook een aanpassing in de bestaande infrastructuur aangebracht moeten worden.

Het water is een unieke bindende factor en bestaat uit een grote verscheidenheid binnen de stedelijke context. De gebruiksmogelijkheden van het water zijn nu nog onvoldoende bekend.

De sfeer in het plangebied bestaat uit een groene (oevers), een blauwe (water) en een rode (infrastructuur en bebouwing) context.

De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is een ambitie, waarbij de inzet van een nieuwe generatie ‘volkstuinen’ een belangrijk onderdeel is. De zone van het Verversingskanaal kan hierdoor een bijzonder stadspark worden. Daarmee ontstaat een groene motor voor de stad, een plek om te genieten voor alle inwoners van Den Haag.

Zou dat niet fantastisch zijn? Dr. G. Vos – directeur InnovatieNetwerk