Mariaschool, Rijswijk

De Mariaschool in Rijswijk  is een katholieke basisschool die deel uitmaakt van de Laurentius Stichting. Het oudste deel van schoolgebouw is gebouwd in 1915 als meisjesschool van de Bonifatiuskerk. Niet veel later is het schoolgebouw vergroot door het bouwen van extra lokalen aan de voorzijde.  Na de oorlog is de school  uitgebreid met een gymzaal. De interne verbouwing naar het ontwerp van Queeste is bedoeld om een extra lokaal te maken en een ruimte voor ICT-toepassingen; tevens zijn de aula, de docentenkamer en diverse kleine kantoorruimtes opgewaardeerd.

Voorafgaand aan de definitieve planvorming heeft er een studie plaatsgevonden naar de verschillende mogelijkheden en kwaliteiten van het programma en de context. Deze studie heeft geresulteerd in een drietal scenario’s waarna in samenspraak met de opdrachtgever en de school keuzes zijn gemaakt betreffende de definitieve opzet voor de interne verbouwing.

In de jaren 70 is een groot deel van het originele gebouw met weinig waardering voor de bestaande kwaliteiten gemoderniseerd. Hierdoor zijn veel originele details verloren gegaan. Gezien de nadruk op isolatie zijn de plafonds verlaagd en de ventilatiekoven gesloopt; resulterend in een slecht te ventileren school.

In ons ontwerp hebben we gebruik gemaakt van de oorspronkelijke kwaliteiten van het schoolgebouw. We hebben als het ware restauratiewerk verricht. Zoals gezegd was de directe aanleiding voor de interne verbouwing de noodzaak voor een extra lokaal. Dit lokaal is op de begane grond naast de aula gemaakt. Door het podium van de aula te verplaatsen naar de overzijde van de ruimte en een schuifwand te introduceren in het nieuwe lokaal is er zelfs een grotere aula mogelijk gemaakt. De docentenkamer is verplaatst naar de eerste verdieping tussen twee vergrootte lokalen die hierdoor weer hun oorspronkelijke grootte benaderen. Op de tweede verdieping, op de plaats van de oude bestuurskamer is de ICT-flexruimte gerealiseerd. De bibliotheek op de zolder is doorverbonden met de ICT-flexruimte waardoor meerdere gebruiksmogelijkheden zijn ontstaan.