Mirage Minnesota kliniek, landgoed Ockenrode, Kijkduin

Het project Mirage Minnesota kliniek betreft de verbouwing en uitbreiding van villa Ockenrode, liggend in het natuurmonument Solleveld. Dit gebied is rijk aan flora en fauna, één van de belangrijkste kwaliteiten van de omgeving en dat is als grondtoon gebruikt voor het ontwerp. Villa Ockenrode vormt het ankerpunt van een nieuwe compositie. 

De nieuw te bouwen volumes zijn ‘los gedetailleerd’ van de villa zodat de autonomie van het erfgoed in de nieuwe compositie niet verloren gaat. Daarbij is de Mirage Minnesota Kliniek ook als een nieuw geheel te lezen. De compositie bestaat uit twee licht t.o.v. elkaar verdraaide hoofdvolumes (villa en slaapvleugel), verbonden met een open ‘Oranjerie’ bestaande uit glazen puien en tuinmuren. In de uitwerking van dit concept hebben een aantal overwegingen een rol gespeeld. De wijze waarop mensen het gebouw door de tijd heen benaderden blijft behouden. Daarbij wordt men ter introductie van het complex langs alle functies van het complex geleidt, voordat de hoofdentree bereikt wordt. Deze ligt, beschermd door de volumes, aan de binnenzijde van het complex. Alle zogenaamde ‘leef-functies’ (interactie zoals eten, ontmoeten, wonen) zijn daarbij op de zon georiënteerd en geven het complex een ‘open gezicht’ naar de aanrijroute. De slaapkamers hebben we los van de leeffunctie geplaatst en opgetild. Mensen gaan slapen en worden wakker in de privacy tussen de kruinen van de bomen.