Uitkijkpunt Kijkduin

De Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen (SAMS) is medio februari 2020 begonnen met het project Uitkijkpunt Kijkduin. Deze studie betreft vier elementen. Ten eerste de realisatie van een mindervaliden entree voor de WN67. Ten tweede de restauratie van het ventilatiesysteem. Ten derde de herontwikkeling en verduurzaming van het uitkijkpunt.

Tenslotte de restauratie van de luchtuitkijkpost, de Fluwa. In de hierna volgende fasen zal het plan verder worden uitgewerkt ten behoeve van de realisatie. De plannen dienen de verbetering van de ruimtelijke en natuurlijke kwaliteit van de aanwezige situatie. Uiteindelijk zal het cultuurhistorisch erfgoed worden hersteld en toegankelijker gemaakt en de historische context worden verbeterd. Daarnaast zal op een duurzame wijze de omgeving van het uitkijkpunt worden verbeterd. Deze symbiose van cultuurhistorie en verbetering van de natuurlijke omgeving is de onderliggende ambitie van SAMS.