Uitkijkpunt Widerstandsnest 67, Kijkduin

De Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen (SAMS) is medio februari 2020 begonnen met het project Uitkijkpunt Kijkduin. Queeste heeft een ontwerp gemaakt dat uit vier delen bestaat:

Ten eerste de restauratie van de observatiepost, de Fluwa.
Ten tweede de realisatie van een toegankelijker entree voor de WN67.
Ten derde de restauratie van het ventilatiesysteem.
Tenslotte de herontwikkeling en verduurzaming van het uitkijkpunt.

De plannen dienen de verbetering van de ruimtelijke en natuurlijke kwaliteit van de aanwezige situatie. Uiteindelijk zal het cultuurhistorisch erfgoed worden behouden, hersteld en toegankelijker gemaakt en de historische context worden verbeterd. Daarnaast zal op een duurzame wijze de omgeving van het uitkijkpunt worden verbeterd. Deze symbiose van cultuurhistorie en verbetering van de natuurlijke omgeving is de onderliggende ambitie van SAMS.